Retreat i skogen
 

Småbruk i skogen

 
Nord Odal timeline.jpg
 
 

Velkommen

Nyland er et småbruk på 16 mål som ligger på Trautskogen i Nord-Odal. Bruket drives av Silje og Aslak Indreeide, og her har vi en allsidig drift med grønnsaker og dyr, samtidig som vi gjør i stand et hus som skal brukes til yogaundervisning.

- Les mer her ➝

Nyland ligger stille og fredelig til omgitt av store skoger. Hit kan du komme for å nyte roen, plukke sopp og bær, hilse på dyra, se hvordan grønnsakene dine dyrkes, eller være med å dyrke om du vil.

Våren 2018 startet vi med andelslandbruk

- Les mer her ➝

 
 

Yoga is not about self-improvement its`s about self-acceptance.

- Gurmukh

Anjali Mudra_preview.jpeg
 
 

Økologisk

Nyland drives etter økologiske prinsipper, men er ikke Debio-godkjent. For oss er det viktig å drive på en måte som tar vare på og bygger opp matjorda, samtidig som vi produserer mat på en effektiv måte. 

Vi har høner og bier i tillegg til grønnsaker. En allsidig drift med forskjellige grønnsaker og dyr gir oss mulighet til å bruke ressursene på gården best mulig.

Grønnsakene dyrkes intensivt på små arealer på måter som øker jordas fruktbarhet fra år til år. Ved bruk a vekstskifte, kompost, jorddekke og andre metoder som stimulerer livet i jorda får vi gode avlinger av sunne og velsmakende planter.

 

Hønene våre har store utearealer hvor de finner mye mat, og det gir gode egg med ekstra gule plommer! I tillegg får de økologisk kraftfôr.

Vil du bli andelshaver, klikk her ➝

 
 
 
 

Gid dere i Solona kunne se den kålen jeg har plantet med egne hender, så ville dere ikke mene at jeg skulle strebe etter herredømme igjen

- Eks-keiser Diokletian

 
 
_MG_7088gaard_Silje-S_Trautskogen_grønnsaker_ahmn.jpg